Regulamin


1. Działalność prowadzona przez Gabinet Terapeutyczny Zapper w Bydgoszczy nie stanowi udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991 r. Nr 91 poz. 408 z póź.zm.)
2. Świadczone usługi i zabiegi mają charakter zabiegów i terapii z zakresu medycyny naturalnej i nie wymagają specjalnego zezwolenia.
3. Świadczone usługi polegają na identyfikacji i występowania pasożytów (vega-test) ich usuwania metodą biorezonansu magnetycznego. Zabiegi te nie zastępują tradycyjnych kuracji medycznych, a jedynie je wspomagają.
4. W przypadku wątpliwości, co do stanu zdrowia klienta, wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań na przeprowadzenie zabiegu lub usługi.
4.a PRZECIWWSKAZANIA
• obecność rozrusznika serca lub innego urządzenia elektrycznego w ciele,
• ciąża,
• stan ostrego pobudzenia psychicznego oraz przyjmowanie leków antydepresyjnych,
• ostre zaburzenia krążenia mózgowego i wieńcowego,
• otwarte rany na dłoniach (w miejscach badania),
• stan upojenia alkoholowego lub narkotycznego.
5. Za ewentualne niepożądane skutki dla zdrowia, zagrożenie życia lub inne skutki wynikające z niniejszego regulaminu lub podanie przez klienta stanu zdrowia niezgodnego ze stanem faktycznym, Gabinet nie ponosi odpowiedzialności.
6. Gabinet Terapeutyczny Zapper w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi lub zabiegu w przypadku podejrzenia nieodpowiedniego stanu zdrowia klienta, co wyklucza przeprowadzenie usługi.